Hos DareDisrupt Consulting hjælper vi dig med at udnytte dit potentiale som organisation og virksomhed. Vi hjælper dig igennem alle stadier fra forståelse, tilpasning, og hvordan nye forretningsmodeller tages i brug til, hvorledes teknologier kan gøre din organisation konkurrencedygtig i fremtiden. I en verden, der er i accelererende forandring, hjælper vi dig med både at navigere og tage aktion på de nye muligheder, som opstår. Vi er et team af erfarne konsulenter inden for strategi, innovation og teknologi. Vores kerneteam er eksponentielt da vi har adgang til et unikt netværk af teknologieksperter og entreprenører – et innovationsfælleskab vi kan aktivere til at imødekomme dine specifikke behov.

The Dare // Udfordringen

”Disrupt dig selv før en anden gør” er i sig selv ikke et overbevisende argument. Derimod handler det om, hvordan nye teknologier sætter os i stand til at løse store problemer, og skabe mere værdi for vores kunder og samfund, end det før har været muligt. Fra et strategisk synspunkt er det vigtigt at vide, hvornår nye teknologier skal tages i brug for at styrke, hvad vi gør i dag, og hvornår de kan bruges til disruption, At balancere fortiden og fremtiden er to vidt forskellige strategier. En handler om ledelse og om at ”gøre tingene rigtigt”. Den anden handler om lederskab og at ”gøre de rigtige ting”. Heri ligger udfordringen – for at opnå ansvarlig disruption skal vi kunne gøre begge ting.

…. Skab mening om fremtiden

DareDisrupt har et bredt netværk af ledende eksperter inden for teknologi, data og forretningsmodeller, som kan bidrage til at skabe et varieret billede af fremtiden. Ved at kombinere denne dybe viden med strategi og forretningsudvikling kan vi hjælpe dig med at forstå og forberede dig til en accelerende teknologisk fremtid.

…. Fokus på problemer løst, ikke produkter solgt.

DareDisrupt er en impact-drevet virksomhed, der har fokus på, hvordan teknologi og disruptiv innovation kan takle de største udfordringer i vores tid. Vi hjælper organisationer med at forstå, hvordan teknologi påvirker forbrugere, og hvordan forbrugeradfærd påvirker teknologisk udvikling.

… udfordr din strategi og muliggør ægte innovation.

DareDisrupt udfordrer din organisation til at tænke 10x. Ved at sætte spørgsmål til dit mindset og principper udfordrer vi vores kunder til at blive visionære og tage et spring ind i en fremtid af muligheder.

Getting the mindset and
strategy right

Every organization has to find their way of navigating and exploring the exponential technologies and disruptive strategies. We are moving into a future of abundance and rapid changes. Let us work together to create your response and strategy. It is not an easy transformation, but we will support you with the right mindset and with our extensive experience in strategy and innovation. We give you access to our community of Danish and international tech experts and disruptors and we make sure you are set up and ready for the exponential future.

rasmus

For mere information kontakt Rasmus Bie-Olsen på +45 29 13 95 41

Produkter

Vision

Hvad vi gør
Sammen med dig kortlægger vi de mest centrale ”hvorfor-spørgsmål” og definerer din organisations fremtid ved at sætte en klar og meningsfyldt retning for både kunder og ansatte.

 - Hvordan skabes en vision, der er bred nok til at modstå en verden i kontinuerlig forandring og specifik nok til at eksekvere?
 - Hvorfor har dine kunder brug for dig – og hvordan vil deres behov forandres i fremtiden?
 - Hvordan findes en vision, der er vigtig nok til at dø for og som din organisation kan leve efter?

Hvorfor det er vigtigt
I DareDisrupt vil vi ændre verdenen. Vi tror på den teknologiske udvikling enorme magt, men vi ved, at teknologi alene ikke kan gøre verden bedre. Verden forandres af individer og organisationer, der bruger eksponentiel teknologi guidet af et klart og stærkt hvorfor? I dag er det din virksomheds hvorfor, der er langt vigtigere end din virksomheds hvad.

Hvad du får
 - En vision, der kan inspirere på tværs af din virksomhed, der kan føre til motiverede medarbejdere, der kan tiltrække kunder og støtte ejere.
 - En dybere forståelse af det underliggende problem som din organisation søger at løse
 - En proces, der kan forene og motivere dit ledelsesteam til at sætte en klar retning for fremtiden
 - Et stærkt og klart hvorfor, som kan tiltrække talent og kompetencer til din organisation.

Hvordan vi gør det
Vi guider dig igennem en veletableret proces, omkring de tre byggesten for transformative visioner: Det sande vigtige problem (ligger det problem, du løser tæt på kernen af organisationen?), den teknologiske/løsningsretningen (kan problemet løses i den nærmeste fremtid?) og virksomhedens match (har du ressourcer og kompetencer til at løse problemet?)

Vi skræddersyr altid processen til din organisation ved brug af parameter som åbenhed, involvering, anvendelsesområde og tidshorisont, etc.

Strategi

Hvad vi gør
Vi giver dig indsigt og mindset til at forstå, hvad der er i forandring i din forretning. Vi hjælper din organisation til at finde de rigtige svar til svære spørgsmål.

 - Hvem er morgendagens kunder?
 - Hvilke nye konkurrenter vil du møde?
 - Hvordan vil efterspørgsel og forventninger fra dine kunder og partnere forandres?
 - Hvordan udføres en strategiproces når alt er i forandring?
 - Hvordan får du et strategisk overblik over nye teknologier, og hvordan påvirkes din forretning heraf?

Hvorfor det er vigtigt
Forandringshastigheden har aldrig være hurtigere. Organisationer har behov for at lære at navigere i en verden, hvor nye teknologier forandrer markeder, og gamle teknologier kan blive irrelevante fra den ene dag til den anden. Vi ser organisationer, der har svært ved at integrere denne viden ind i deres strategiarbejde og forretningsudvikling. Vi har viden, mindset og eksperter til at hjælpe dig med at løse dette problem.

Hvad du får
 - Et fælles mindset og vision af, hvad der skal skabes.
 - En forståelse for hvilke teknologier, der vil forandre din forretning, og hvad der er irrelevant.
 - En visionær udfordring af din forretning og forståelse for fremtiden
 - En forståelse for, hvad du skal lære i dag for at kunne forstå, hvad der er vigtigt i morgen
 - Et motiveret ledelsesteam med en fælles ambition og forståelse af fremtidige behov og muligheder.

Hvordan vi gør det
Vi bruger vores indsigt og erfaring til at guide dig til, hvor du har brug for at være. Vi viser dig, hvad andre virksomheder laver. Vi får dig til at forstå teknologiers hastighed og perspektiver. Vi introducerer dig til startups og skæve hjerner, som bygger morgendagens Unicorns. Vi bruger fremtidens små signaler til at hjælpe dig til at forstå, hvad der kommer. Men vigtigst af alt skræddersyer vi alt til netop din organisations specifikke strategiske behov.

Innovation

Hvad vi gør
Vi hjælper dig med at opsætte et komplet innovationsøkosystem, der sørger for, du er klar til fremtidens usikkerheder. Vi udruster din organisation til at kunne navigere i en verden, hvor forandring og udvikling er de eneste konstanter.

Hvorfor er det vigtigt?
Den teknologiske udvikling er accelererende og global konnektivitet gør, at alle har adgang til de samme værktøjer og resurser. Alt dette resulterer i mere frekvente værdiskift, konstante trusler om disruption og en overflod af muligheder for nye løsninger og værdidrevet innovation. Organisationer er i dag, mere end nogensinde før, udfordret på at balance intern effektivitet med agilitet, åbenhed og innovative måder at arbejde på. Et velfungerende innovationsøkosystem hjælper med til at undgå faldgrupper og skaber bæredygtig succes.

Hvad du får
Lad os implementere en opsætning, der fører dig ind i fremtiden! Vores mål er at give dig mulighed for at skabe morgendagens løsninger. Vi giver dig et holistisk struktur, hvor innovation bliver en del af dit organisatoriske DNA. Et velfungerende innovationsøkosystem inkluderer både vaner, værktøjer, mindset, fælles sprog og processer, hvor alt er sammenkoblet

Hvordan vi gør det
Vi tager udgangspunk i din unikke situation, kerneresurser og strategi. Men vi vil også udfordre dig. Med vores unikke indsigt i at forstå fremtiden kan vi skabe et setup, der gør brug af dine kernekompetencer og muliggøre, at du kan tage udviklingsspring. Ved at forbinde igangværende initiativer og projekter i din organisation med nye indsigter og tanker kan vi hjælpe dig med at balancere kortidsforbedringer med langtids strategisk innovation. For at sikre kontinuerlig og succesfuld innovation, opstiller vi kerne principper for dit innovationsøkosystem, så som metode, KPIer, Key Learning Indicator og værktøjer til at inkorporere disse i din organisation.

Teknologi

Hvad vi gør
Vi sætter dig i stand til effektivt at navigere i et hurtigt skiftende teknologisk miljø ved at kortlægge hvordan teknologi kommer til at påvirke ved din forretning. Ved at kombinere viden fra vores netværk af teknologi-eksperter med en pragmatisk tilgang til strategi og forretning får du et klart overblik over fremtidige investeringer og aktion.

 - Hvad er de vigtigste teknologier for din forretning?
 - Hvordan igangsætter du teknologidrevet innovation?
 - Har din virksomhed det rigtige mindset til at forstå eksponentielle teknologier?
 - Hvordan kan du skabe strategisk overblik over nye teknologier, og hvordan disse påvirker din forretning?

Hvorfor er det vigtigt
Hastigheden for teknologisk forandring har aldrig været hurtigere. Organisationer har brug for at lære at navigere i en verden, hvor ny teknologi forandrer markeder, og gamle teknologier bliver irrelevante fra dag til dag. Gamle institutionelle virksomheder investerer mere end nogensinde før for at komme tættere på ”den næste nye ting”, men deres fundamentale tilgang til teknologi og forandring er ineffektiv. Vi kan hjælpe dig til at få dine medarbejdere ombord og bruge nye teknologier som et positivt værktøj til forandring.

Hvad du får
 - Et klart overblik for investeringer i innovations
 - En klar forståelse for nøgle teknologier for din forretning
 - Klare scenarier for, hvordan nye teknologier kan påvirke dine nøgle indkomst linjer
 - En forståelse af, hvad du skal lære i dag for at forstå, hvad der er vigtigt i morgen
 - En integreret tilgang til teknologi, hvor din direktion og Innovationsafdeling kan tale samme sprog.

Hvordan vi gør det
Vi bruger en metode centreret omkring teknologidrevet innovation, som er udviklet i samarbejde med vores teknologieksperter og intreprenører. Ved at anvende vores dybe viden for mega-trends og teknologi i nye forretningsområder, kan vi hjælpe dig til at forstå, hvordan teknologier kan ændre dine interne processer, marketing og meget mere. Ved at gøre teknologi nemt at forstå vil dit team hurtigt kunne revurdere, hvordan AI, IoT, VR, AR, Blockchain og meget andet kan ændre på din forretning